Znajdziesz nas w Google+

RODO

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

W związku z tym chcemy poinformować o:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.H.MICAR, Willowa 79, 21-025 Niemce;
 • inspektorem ochrony danych w P.H.MICAR - Import jest Pani Lidia Bronisz (micar3@o2.pl);
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: prezentacji oferty towarowej, realizacji zamówień, statystycznym, rozliczeń finansowych, windykacyjnych, analiz biznesowych, archiwizacji oraz spełnienia obowiązków ustawowych.
 • Dane w celu realizacji zamowień możemy przekazać firmom kurierskim a w celu realizacji płatności lub windykacji bankom oraz kancelariom prawnym i windykacyjnym;
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie zawartej umowy sprzedaży (zamówienia) lub wywiązania się z obowiązku ustawowego;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od daty ostatniego logowania lecz okres ten może być wydłużony ze względu na konieczność spełnienia obowiązków ustawowych (np obowiązek przechowywania i archiwizacji dokumentów handlowych);
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości założenia konta na naszej stronie internetowej, brak możliwości zalogowania sie na naszej stronie internetowej oraz brak możliwości realizacji zamówień;
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jaki i ręczny. Dane nie bedą profilowane a przetwarzanie automatyczne do celów prezentacji oferty, analitycznych, statystycznych oraz zabezpieczenia danych;
 • W celu zabezpieczenia danych możemy zapisywać i przechowywać Pani/Pana dane przekazywane przez systemy informatyczne (np adres ip z którego nastapią próby logowania, datę takich prób, datę zalogowania oraz wylogowania).

Jeśli ma Pani/Pan wątpliwości, zastrzezenia, skargi prosimy o kontakt z: micar3@o2.pl

Koszyk jest pusty